Vad är Polyuretan?

Vad är Polyuretan?

Polyuretan, som ibland kallas uretan eller PUR, är ett material med närmast obegränsade användningsområden. Materialet karaktäriseras av låg vikt, styrka, stabilitet och oöverträffade isoleringsegenskaper.

Polyuretan är en tvåkomponentprodukt som består av polyol och isocyanat som blandas till det vi kallar för polyuretanskum. Polyolen är normalt en glykos eller ricinolja och isocyanaten är en råoljeprodukt.

Polyuretan har antingen öppna eller slutna celler vilket möjliggör ett stort antalanvändningsområden. Materialet finns nästan överallt och vi möter det varje dag, polyuretan bidrar med komfort, säkerhet och design i en mängd produkter. Styva isolerskum finns bland annat i prefabricerade byggelement, fjärrvärmekulvertar, husvagnar och kylskåp. Flexibla skum finns i sängmadrasser, kvalitetsmöbler och instrumentbrädor.

Elastomerer är en relativt ny väldigt slitstark polyuretanprodukt som inte expanderar och används flitigt in om bilindustrin och i olika packningar, tätningar och slangar, dogskum samt olika uretanlimmer är de polyuretanprodukter som man normalt förknippar med ordet polyuretan.

Vad är isocyanat och varför använder man det?

Vad är isocyanat och varför använder man det?

Isocyanat är en råoljeprodukt som tas ut i ett av stegen i raffinaderiets crackeranläggning. Diphenylmetan di-isocyanat (MDI) är den så kallade härdaren i den färdiga produkten

Viktigt att komma ihåg är att polyuretan är att alla isocyanater neutraliseras när polyolen och isocynaten blandas tillsammans och härdar.

Andra karaktärsdrag hos Polyuretan

Polyuretan karaktäriseras av:

 Styrka och elasticitet. Polyuretanskum har en hög lastkapacitet och är samtidigt flexibelt. Produktens eftersökta egenskaper uppnår man genom justeringar itillverkningsprocessen.
Fysiologiskt neutralt polyuretanskum anses säkert ur en toxisk synvinkel.
Polyuretanskum är resistent mot syra, alkaliska lösningar och fukt. Utöver detta bidrar dess struktur med slutna celler till att kompensera temperaturskillnader.
Polyuretanskum kan enkelt tvättas eller desinficeras.
Exceptionellt bra isoleringsförmåga och täthet, den termiska ledningsförmågan hos polyuretanskum är ca:0,020-0,025 W/mK.
Polyuretanskum är helt fri från CFC (freoner), tungmetaller och AZO-färger.

Om våra polyuretansystem

Alla våra polyuretansystem är testade beträffande bruksegenskaperna och harett värmeledningstal, det så kallade ”lamdavärdet”, på normalt mellan 0,020 – 0,033 W/m C. 

Vi använder endast uretancellplast som är självslocknande enligt ASTM 1692, ISO 3582eller DIN 4102-B2 alt B3.

Vid arbete med polyuretan skall underlaget alltid vara torrt, fritt från fett/smuts samt minst + 15 C för en fullgod vidhäfftning.

Våra vanligaste typer av polyuretansystem

Spraysystem

Spraysystem används för sprutisolering i lagerhallar, hus, biogastankar, ackumulatortankar samt båtar/fartyg etc. Spraysystemen har sluten cellstruktur och ger optimal isolering. Sprutisolering med Polyuretan används i temperaturområden mellan – 40 C – + 100 C. Volymvikter mellan 30 – 70 kg/m3.

Gjutsystem

Med gjutsystem menas system för injektering av isolering i t.ex. formar eller mellan två skikt. Här kan man ta fram isolerade byggelement som enkelt kan monteras i produkter, hus och fastigheter. Dessa system har sluten cellstruktur och ger optimal isolerförmåga. Gjutsystem används i temperaturområden mellan – 200 C – + 130 C. Volymvikter mellan 35 – 70 kg/m3.


Hållbarhet

Som ett led i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete utbildar vi alla våra anställda inom härdplast redan från början. Vi arbetar alltid enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43.

Framtidens material måste uppfylla många krav, särskilt att minimera inverkan på och konsumtionen av våra mark-, luft- och vattentillgångar. Detta kräver att produkters användningsområden och användarvänlighet optimeras i förhållande till dess livslängd. Polyuretans livslängd kan överstiga 50 år beroende på applikation och användande. Polyuretan som är inneslutet i t.ex. ett rör eller en prefabvägg kan med största sannolikhet bli mycket äldre.